Versjon 2.4 (september 2018):

- Støtte for Win10

- Når dokument sendes ut, sette mva per dokument i

  stedet for om mva er aktivert på enheten

- Last inn tekst på mail

- Støtter produkt bilde og bildekarusell iPad og Android

- Ikke vis dialog for maler når kun en er aktiv


 

Versjon 2.5 (november 2018):

- Støtter nå mange flere ERP system, se liste ovenfor

- Redigerbare maler i Office 365 i Win10

- Forbedret struktur behandling i Win10

- Redigere direkte i tilbudslinjer i Win10

- Mulighet for farge/font/størrelse i Word maler

- Mulighet for bakgrunnsfarge og fontfarge i Word maler

- Auto oppdater poststed ved registrering av postnr

- Mulighet å opprette salg ved søk på kunde i SO brukes

- Fjerne valg i alle dropdown lister

- Støtter produkt bilde og bildekarusell i Win10 


 

Versjon 2.6 (Q1 2019):

- Dynamisk felt oppsett, legge til nye felt

- Del levering av ordre til ERP, ny kolonner "Lever nå" og "Levert"

- Posisjons håndtering

- Opsjons håndtering

- Knytt ordre til eksisternde salg i SuperOffice

- +++