Priser

Prisen pr. bruker. pr. måned følger det antall SuperOffice brukere du har til SuperOffice.

Alle priser er ekskl. MVA og i NOK

 


 

SoFastReg til SuperOffice

Er det mellom 1-15 SuperOffice brukere:
Kr. 50,- pr. bruker pr. måned 

Er det mellom 16-25 SuperOffice brukere:
Kr. 800,- pr. måned (uansett antall brukere i intervallet) 

Er det mellom 26-50 SuperOffice brukere:
Kr. 1.200,- pr. måned (uansett antall brukere i intervallet) 

Er det mellom 51-100 SuperOffice brukere:
Kr. 1.600,- pr. måned (uansett antall brukere i intervallet) 

Er det over 100 SuperOffice brukere:
Ring for tilbud. 

Advanced lisens (tilleggspris for brukerdefinerte felt og utvalg, kun tilgjengelig i Norge) *)
50% tillegg til nevnte intervall priser.

*) Tilleggs felt som er tilgjengelig kan du se her.

 


Kjøp!

Ring til oss:  

Tlf.: 21 98 69 70

Eller kjøp her

SuperOffice App Store

 

Betingelser ved kjøp

  • Vi fakturerer 12 måneder på forskudd, du får faktura fra Keyforce 
  • Antall lisenser til SoFastReg følger det antall SuperOffice brukere dere har 
  • Hjelp til installasjon og oppsett faktureres pr. time
  • Det forutsettes at dere har abonnement til SuperOffice 
  • Den månedlige lisenspris inkluderer support 
  • Oppsigelse kan skje med 3 måneders varsel før avtalens utløp 


Denne app er utviklet og vedlikeholdes av:

new keyforce logo 200x50